Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

Aktindsigtstesten

Start testen
Velkommen til Aktindsigtstesten udviklet af Horten.

Testen er et redskab for ansatte hos offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber, som ønsker at få et tjek på, om reglerne om aktindsigt bliver administreret korrekt.

I testen bliver I præsenteret for en række spørgsmål, som I skal tage stilling til. Hvis I vil vide mere, kan I få flere oplysninger til spørgsmålet ved at klikke på 'Er du i tvivl'. Det er vigtigt at læse spørgsmål og forklaring grundigt igennem, da jeres svar er afgørende for testens resultat og den efterfølgende rapport.

Resultatet er vejledende og udgør ikke en juridisk vurdering.

Du starter testen ved at klikke på "Start testen" på knappen til venstre.
Læs mere om testen
I dansk ret er der som udgangspunkt fuld adgang til indsigt i sager og dokumenter hos offentlige myndigheder. Reglerne om adgangen til aktindsigt fremgår af forskellige regelsæt. Den generelle og mest kendte lov om aktindsigt er offentlighedsloven, men der findes også en række særlove, som sikrer særlig adgang til aktindsigt i fx miljøoplysninger og særlige regler om parters adgang til aktindsigt i afgørelsessager.

Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov i kraft. En af de væsentlige ændringer var en udvidelse af kredsen af de selskaber, der er omfattet af loven. Fra 1. januar 2014 er alle selskaber med minimum 75 % offentligt ejerskab således som udgangspunkt omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt.