Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

Compliancetest

Start testen
Velkommen til Hortens compliancetest.

Testen giver overblik over, om organisationen har kendskab til en række grundlæggende love og regler, som sikrer compliance.

I testen bliver I præsenteret for 18 spørgsmål inden for centrale områder, som alle organisationer skal have styr på for at være compliant. Hvis I er i tvivl, kan I klikke på "Er du i tvivl?" for at få uddybende oplysninger.

På baggrund af jeres besvarelse vil I modtage en samlet vurdering samt en oversigt over jeres svar med anbefalinger til jeres videre arbejde med compliance.

Testens resultat er vejledende og udgør ikke en juridisk vurdering.

Du starter testen ved at klikke på 'Start testen' på knappen til venstre.
Læs mere om testen
Med Hortens compliancetest kan I undersøge, om jeres organisation lever op til helt grundlæggende krav inden for følgende juridiske områder:

- Ansættelsesforhold
- Udbud
- Konkurrenceregler
- Offentlig regulering
- Statsstøtte
- GDPR
- Immaterielle rettigheder & varemærker
- Selskabsstruktur
- Hvidvask