Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

Forsyningstesten

Start testen
Velkommen til compliancetesten for forsyningsområderne vand, spildevand og varme. Testen er udviklet af Horten. Testen er et redskab for kommunale og forbrugerejede forsyninger, som ønsker at få et overordnet overblik over, om forsyningen overholder de gældende regler inden for udvalgte emner i forsyningsretten.

I testen bliver du præsenteret for en række spørgsmål, som du skal tage stilling til. Hvis du vil vide mere, kan du få flere oplysninger til spørgsmålet ved at klikke på 'Er du i tvivl'. Det er vigtigt at læse spørgsmål og forklaring grundigt igennem, da dine svar er afgørende for testens resultat og den efterfølgende rapport.

Resultatet er vejledende og udgør ikke en juridisk vurdering.

Du starter testen ved at klikke på "Start testen" på knappen til venstre.
Læs mere om testen
I forsyningssektoren er der et stadigt større fokus på miljøbeskyttelse, sundhedsstandarder og forsyningssikkerhed, ligesom forventningerne til tilsyn, transparens og en omkostningseffektiv grøn omstilling stiger. Også af den grund er energi- og forsyningsvirksomheder underlagt mange komplekse regelsæt – lige fra sektorspecifik regulering, selskabslovgivning og databeskyttelse til miljølovgivning, udbudspligt, ansættelsesretlige regler, forbrugerrettigheder og meget mere. Lederne i energi- og forsyningssektoren står derfor i dag mere end nogensinde før over for den grundlæggende opgave at etablere og vedligeholde strukturer, der hjælper med at sikre, at medarbejdere og ledelse kender og overholder lovgivning og forventninger til god adfærd. Denne test behandler ikke særreguleringen på de forskellige forsyningsområder. Derimod er den et værktøj til at give et overordnet overblik over, om jeres forsyningsvirksomhed følger reglerne inden for udvalgte emner, som er relevante for de forsyningsvirksomheder, der arbejder med vand, spildevand og varme.