Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

HR-testen

Start testen
Velkommen til HR-testen udviklet af Horten.

Testen er et redskab for offentlige og privat arbejdsgivere, som ønsker at få et overordnet overblik over udvalgte emner inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, herunder ansættelsesbeviser, løn, forskelsbehandling, ferie og opsigelse mv. Testen kan anvendes af private og offentlige virksomheder og indeholder kun spørgsmål vedrørende lønmodtagere, hvis ugentlige arbejdstid overstiger otte timer. Nogle spørgsmål vil relatere sig specifikt til funktionærer, der ikke er overenskomstdækket. I disse tilfælde vil det være klart angivet. Hvis din virksomhed ikke har funktionærer ansat, eller hvis de er overenskomstdækket, hvor andre regler finder anvendelse, skal du blot trykke "Ved ikke" ved disse spørgsmål.

Hvis du vil vide mere, kan du få flere oplysninger til hvert spørgsmål ved at klikke på 'Er du i tvivl'. Det er vigtigt at læse spørgsmål og forklaring grundigt igennem, da dine svar er afgørende for testens resultat og den efterfølgende rapport.

Resultatet er vejledende og udgør ikke en juridisk vurdering.
Du starter testen ved at klikke på "Start testen" på knappen til venstre.
Læs mere om testen
Ansættelsesforholdet mellem en arbejdsgiver og en medarbejder bliver ikke reguleret af én samlet lov. I Danmark har vi en tradition for at regulere ansættelsesforhold med overenskomster. Der findes dog en række særlove, som finder anvendelse på alle ansættelsesforhold, og funktionærloven som finder anvendelse på alle ansættelsesforhold, hvor medarbejderen er funktionær (oftest handels- og kontormedhjælpere, akademikere og ledere). Overtrædelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler vil ofte medføre bøde eller godtgørelse til medarbejderen. Derudover kan det også skade arbejdsmiljøet, hvis en virksomhed ikke er compliant.