Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

Konkurrencetesten

Start testen
Velkommen til konkurrencetesten udviklet af Horten.

Testen er et redskab til at vurdere, om jeres virksomhed overholder konkurrenceloven. Testen er rettet imod danske og europæiske virksomheder samt internationale virksomheder, der opererer på det danske og europæiske marked.

I testen bliver I præsenteret for en række spørgsmål med en kort forklaring, som I skal tage stilling til. Hvis I vil vide mere, kan I få flere oplysninger til spørgsmålet ved at klikke på 'Er du i tvivl'. Det er vigtigt at læse spørgsmål og forklaring grundigt igennem, da jeres svar er afgørende for testens resultat.

Resultatet er vejledende og udgør ikke en juridisk vurdering.
Du starter testen ved at klikke på 'Start testen' på knappen til venstre.

Læs mere om testen
Konkurrencereglerne – både nationale og EU-regler – er til for at sikre en effektive konkurrence, der i sidste ende kommer forbrugerne til gode.

De vigtigste regler findes i konkurrenceloven og Traktaten om Den Europæiske Union Funktionsmåde ("EUF-Traktaten"). Reglerne forbyder blandt andet konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder. Tilsvarende er det forbudt for dominerende virksomheder at misbruger deres stilling på markedet.

Reglerne i konkurrenceloven og EUF-Traktaten er næsten ens. EU's konkurrenceregler finder dog kun anvendelse, hvis aftalen eller adfærden påvirker samhandlen mellem EU's medlemsstater.

Konkurrencereglerne er ikke kun relevante for store virksomheder som Google, eller aktører, der har indgået en kartelaftale med henblik på at kordinere deres tilbud i et kommende udbud.