Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

Selskabstesten

Start testen
Velkommen til Selskabstesten udviklet af Horten.

Testen er et redskab til at finde ud af, om jeres virksomhed overholder de selskabsretlige regler.
Selskabsrettens område er karakteriseret ved valgfrihed, men alligevel er der en række regler og procedurer, som selskaber skal overholde. Testen er et redskab til at finde ud af, om jeres selskab overholder disse regler.

I testen bliver I præsenteret for en række spørgsmål med en kort forklaring, som I skal tage stilling til. Hvis I vil vide mere, kan I få flere oplysninger til spørgsmålet ved at klikke på 'Er du i tvivl'. Det er vigtigt at læse spørgsmål og forklaring grundigt igennem, da jeres svar er afgørende for testens resultat.

Resultatet er vejledende og er dermed ikke udtryk for en konkret juridisk vurdering.
Læs mere om testen
Testen giver et kort overblik over nogle af de vigtigste regler og emner at være opmærksomme på indenfor selskabsretten.

Testen bygger også på nogle af de faldgruber, som vi ofte ser i vores daglige rådgivning.