Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

Statsstøttetesten

Start testen
Velkommen til statsstøttetesten, udviklet af Horten.

Testen er et redskab til at finde ud af, om en virksomhed modtager statsstøtte. Testen kan både bruges af støttegiver og støttemodtager. I testen bliver I præsenteret for en række spørgsmål med en kort forklaring, som I skal tage stilling til. Hvis I vil vide mere, kan I få flere oplysninger til spørgsmålet ved at klikke på 'Er du i tvivl'. Det er vigtigt at læse spørgsmål og forklaring grundigt igennem, da dine svar er afgørende for testens resultat.

Testen handler kun om statsstøtte. Resultatet er vejledende og udgør ikke en juridisk vurdering.

Du starter testen ved at klikke på 'Start testen' på knappen til venstre.
Læs mere om testen
Statsstøtte kan have mange former, f.eks. tilskud til et projekt, et sponsorat, en vederlagsfri garanti eller ret til at bruge et areal. Støtten kan komme fra offentlige enheder såsom staten eller kommunerne, men i visse tilfælde også fra private enheder, som det offentlige har afgørende indflydelse på.

 

Hvis en virksomhed modtager statsstøtte, er det vigtigt at håndtere det korrekt. Ulovlig statsstøtte kan kræves tilbagebetalt med tillæg af renter, og det kan have store konsekvenser for en virksomhed eller et projekt. Når en virksomhed modtager statsstøtte, skal det som udgangspunkt anmeldes til Europa-Kommissionen.

 

Vær opmærksom på, at støtten i mange tilfælde faktisk er fritaget, hvis virksomheden følger de rigtige procedurer.