Er du sikker - alle svar bliver nulstillet?

Okay
Fortryd

Udbudstesten

Start testen
Velkommen til Udbudstesten udviklet af Horten.

Testen er rettet imod offentlige ordregivere, der udbyder opgaver efter udbudsloven, og omhandler kun udbudsret.

I testen bliver I præsenteret for en række spørgsmål, som I skal tage stilling til. Hvis I vil vide mere, kan I få flere oplysninger til spørgsmålet ved at klikke på 'Er du i tvivl'. Det er vigtigt at læse spørgsmål og forklaring grundigt igennem, da jeres svar er afgørende for testens resultat og den efterfølgende rapport.

Resultatet er vejledende og udgør ikke en juridisk vurdering.
Du starter testen ved at klikke på 'Start testen' på knappen til venstre.
Læs mere om testen
Udbudsreglerne skal sikre konkurrence om offentlige kontrakter i EU's indre marked. Udbudsreglerne forebygger forskelsbehandling af de bydende, diskrimination baseret på nationalitet og inddragelse af uvedkommende hensyn i det offentliges indkøbsprocesser.

Overtrædelse af udbudsreglerne kan have vidtrækkende retlige, praktiske men også politiske konsekvenser for både ordregiver og tilbudsgivere.